działalność konsultingowa:


Jedną z ważnych oraz często podejmowanych przez naszych klientów form współpracy są konsultacje. Ta forma współpracy sprawdza się również w przypadkach, gdy siedziba klienta znajduje się w znacznej odległości lub też w przypadkach wymagających szybkiego rozpoznania oraz podjęcia stosownych kroków prawnych. W ramach konsultacji zapewniamy:

 

  • Rozpoznanie w krótkim czasie istoty problemu lub kwestii spornej na bazie przesłanych materiałów i informacji;
  • Porady prawne;
  • Wskazówki oraz możliwe rozwiązania;
  • Opracowanie pism i dokumentów;
  • Konsultacje w siedzibie i dla pracowników klienta.
  •  

Konsultacje Prawne Zamówienia Przetargi Publiczne