kontrole postępowań przetargowych:

Kancelaria jako organ Doradczy w ramach swojej działalności oferuje oraz przeprowadza kontrole procedur udzielania zamówień publicznych zarówno na potrzeby jednostek udzielających zamówień publicznych i beneficjentów programów unijnych jak i instytucji nadzorujących. Najpowszechniej realizowany zakres kontroli obejmuje:

 

  • Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

  • Kontrola po przeprowadzeniu postępowania.

  • Kontrola regulaminów oraz wewnętrznych procedur udzielania zamówień.

  • Kontrola przeprowadzonych procedur rozeznania rynku dla zamówień, które nie przekraczają wartości 14 000EUR w oparciu o uregulowania wewnętrzne jednostki jak i wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 

Kontrole postępowań przetargowych Kancelaria Zamówienia Przetargi Publiczne