postępowania o specjalistycznym przedmiocie zamówienia

  • Kancelaria Doradcza Zamówienia Publiczne zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, podmiotów prawa publicznego oraz jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym administracji rządowej i samorządowej z zakresu zamówień publicznych również o charakterze technicznym w szczególności z zakresu informatyki, telekomunikacji, multimediów, lotnictwa i oraz inżynierii medycznej.

 

  • Zespół KDZP oparty jest o osoby posiadające wysokie kwalifikacje, dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, a także osoby z wykształceniem wyższym technicznym, które odpowiadają za opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia i merytoryczne zagadnienia zamówień. Specjalizujemy się w realizacji trudnych i skomplikowanych projektów doradzając Zamawiającym i Wykonawcom w pełnym zakresie.

 

  • Nasi eksperci posiadają doświadczenie w prowadzeniu, a także kontrolowaniu prawidłowości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków unijnych z programów takich jak m.in. Phare, Transition Facility, EFS.

Technika Kancelaria Zamówienia Publiczne