Zamawiający

Oferta dla zamawiających


Wsparcie, doradztwo, zarządzanie – wysoka dostępność i elastyczność.

Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia, pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu…pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym udział w posiedzeniach komisji przetargowych i wiele więcej