Ponad 10 lat doświadczenia na polskim rynku

Oferta Kancelarii


Doradztwo i obsługa prawna w bardzo szerokim zakresie dostosowana do potrzeb i oczekiwań klienta.

Nasza oferta to m.in obsługa prawna, usługi doradcze oraz konsultacje w zakresie stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zarówno dla Wykonawców oraz Zamawiających jak i organizacji Nadzorujących.

Zamawiającym oferujemy pełną obsługę formalno-prawną od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia w tym również projektu umowy, poprzez przeprowadzenie procedury aż do pomocy w przypadku sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem. Uzupełnieniem oferty dla Zamawiających oraz organów i instytucji nadzorujących jest kontrola Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego


Zamawiający

Oferta dla zamawiających


Wsparcie, doradztwo, zarządzanie – wysoka dostępność i elastyczność.

Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia, pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu…pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym udział w posiedzeniach komisji przetargowych i wiele więcej


Wykonawca

Oferta dla wykonawców


Wsparcie, doradztwo, zarządzanie – wysoka dostępność i elastyczność.

Konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert, doradztwo formalno-prawne na każdym etapie postępowania, i wiele więcej