Kontrole

Kontrole postępowań przetargowych:


Kontrole postępowań przetargowych, zasady ogólne

Kancelaria jako organ Doradczy w ramach swojej działalności oferuje oraz przeprowadza kontrole procedur udzielania zamówień publicznych zarówno na potrzeby jednostek udzielających zamówień publicznych i beneficjentów programów unijnych jak i instytucji nadzorujących. Najpowszechniej realizowany zakres kontroli obejmuje:

  • Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
  • Kontrola po przeprowadzeniu postępowania.
  • Kontrola regulaminów oraz wewnętrznych procedur udzielania zamówień.
  • Kontrola przeprowadzonych procedur rozeznania rynku dla zamówień, które nie przekraczają wartości 14 000EUR w oparciu o uregulowania wewnętrzne jednostki jak i wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.