Publikacje

Publikacje Kancelarii

Książki, wywiady, prasa

  • Przetargi Publiczne i Vademecum, Wydawnictwo Presscom, 2010 r.
  • Zarządzanie Projektami Współfinansowanymi z Funduszy Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2007-2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 2010 r.