Szkolenia

Oferta szkoleń


Elastyczny program szkoleń dopasowany do potrzeb Klienta.
  • Zamówienia publiczne do 14 tys. euro w świetle dyscypliny finansów publicznych;
  • Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych, ABC Zamówień publicznych;
  • Warsztaty dla Wykonawców – jak uzyskać zamówienie;
  • Warsztaty dla Zamawiających – przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne od sporządzenia SIWZ do zawarcia umowy;

Podczas szkoleń duży nacisk kładziemy na praktyczną stronę zagadnień. Bazując na swoim doświadczeniu staramy się przedstawiać uczestnikom przykłady, możliwości rozwiązań i konkretne rozwiązania.

Naszym celem jest przede wszystkim rozwiązanie wszelkich wątpliwości z którymi zderzają się w codziennej pracy uczestnicy. Staramy się przybliżyć temat zamówień, tak aby po szkoleniu uczestnicy poczuli się pewniej w systemie zamówień publicznych. Zapewniamy również wsparcie merytoryczne po szkoleniach.

Prowadzone przez nas szkolenia zyskują uznanie oraz najwyższe noty uczestników. Przykładowe listy referencyjne znajdziecie Państwo w zakładce Referencje

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

_